Новини
24.11.2017
22 листопада 2017 року на засіданні Президії Всеукраїнської спілки ветеранів війни та праці органів прокуратури одноголосно було прийняте рішення про колективне звернення Генеральному прокурору України.

..

 
 
Шановний Юрію Віталійовичу!


Президія Всеукраїнської спілки ветеранів та пенсіонерів органів прокуратури засвідчує Вам свою повагу та підтримує вжиті заходи щодо відновлення законності та правопорядку в державі, боротьбі з організованою злочинністю та корупцією на найвищих щаблях влади.
Надзвичайно приємним є затвердження за ініціативою керівництва Генеральної прокуратури України Урядового рішення щодо підвищення заробітної плати діючим працівникам прокуратури. Це безумовно сприятиме незалежному виконанню ними своїх службових обов’язків, закріпленню кваліфікованих кадрів.
Як громадська організація, Спілка об’єднує понад п’ять тисяч прокурорів і слідчих різних поколінь. Серед них є ветерани Другої Світової війни, учасники бойових дій на території інших держав, ліквідатори наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, учасники АТО на Сході держави. Особлива категорія – колишні працівники, які стали інвалідами у зв’язку з виконанням службових обов’язків та сім’ї прокурорів, що втратили годувальників.
Переважна більшість членів організації – це громадяни, для яких служба в органах прокуратури стала змістом усього працездатного життя, більшу частину якого вони присвятили справі зміцнення законності, плекаючи надію на гідне ставлення Держави до них після виходу на заслужений відпочинок.
Адже на час прийняття “старого” Закону “Про прокуратуру” функції прокуратури були дещо іншими. Окрім завдань, визначених діючим законодавством, прокурори виконували низку функцій, які наразі здійснюють суди. Вони надавали санкції на арешт, обшуки, виїмки, санкціонували дії, пов’язані з виконанням вироків у місцях позбавлення волі, певні оперативно-розшукові заходи.
Обов’язком прокурора також було розслідування вбивств, зґвалтувань, інших тяжких злочинів, виїзди на місця подій за усіма повідомленнями про смерть громадян в умовах неочевидності, у тому числі в результаті самогубств, пожеж, інших нещасних випадків. Звичайною справою були огляди трупів, організація їх доставки до моргів. На сьогодні певною мірою цими питаннями займаються працівники поліції.
Останнім часом до Президії спілки надходять численні звернення ветеранів прокуратури щодо порушення їх прав у видачі фінансовими підрозділами, як регіональних прокуратур, так і центрального апарату Генеральної прокуратури України, відповідного зразку довідок про заробітну плату для пред’явлення їх в органи Пенсійного фонду України для перерахунку пенсії.
Такі звернення обгрунтовані прийняттям постанови Кабінету Міністрів України №657 від 30.08.2017, з урахуванням постанови від 31.05.2012 № 505 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників органів прокуратури", якою з 06 вересня 2017 року затверджено нові схеми посадових окладів працівників прокуратури та розміри відповідних надбавок за класні чини. У зв'язку з цим, рівень заробітної плати усіх категорій прокурорсько-слідчих працівників істотно підвищився.
Відмовляючи у видачі таких довідок, керівники прокуратур посилаються на пункти 4-3; 4-7 та 13 розділу XV Прикінцевих положень Закону України від 09.07.2003 №1058 “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” (зі змінами, внесеними Законом України від 03.10.2017 №2148 – VIII “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій”).
При цьому, перебираючи на себе повноваження органів Пенсійного фонду, фактично приймають рішення про відмову у перерахуванні пенсій.
З цієї нагоди висловлюємо стурбованість у зв’язку з неоднозначним сприйняттям підпорядкованими Вам працівниками законодавчих нововведень з питань пенсійного забезпечення, їх невірного, на наше глибоке переконання, тлумачення, внаслідок чого грубо порушуються права та гарантії соціального захисту, які були надані пенсіонерам прокуратури Конституцією України та профільним Законом.
Правовідносини з питань пенсійного забезпечення у більшості пенсіонерів виникли на підставі Закону України “Про прокуратуру” (в редакції від 5 листопада 1991 року №1789-ХІІ зі змінами та доповненнями, внесеними, зокрема, Законом від 17.01.2002 №2981-ІІІ).
Норми цього Закону визначали право на перерахунок пенсій у зв'язку з підвищенням заробітної плати відповідних категорій прокурорсько-слідчих працівників. При цьому передбачено, що перерахунок пенсій провадиться за документами пенсійної справи та документами, додатково поданими пенсіонерами, виходячи з розміру місячного заробітку за відповідною посадою, з якої особа вийшла на пенсію, станом на час звернення за призначенням або перерахунком.
Отже, положення законодавства, в редакції, що діяли на час виникнення у особи права на пенсію, закріпили і гарантували право на перерахунок пенсії, з урахуванням фактично отримуваних працівником виплат і умов оплати праці, що існували на день його звільнення з роботи.
Відмовляючи пенсіонерам прокуратури у видачі довідок про заробітну плату для перерахунку їх пенсій, підпорядковані Вам керівники прокуратур посилаються на положення Закону, який не був чинним на час виникнення відповідного обсягу прав, тобто застосовують його зворотну дію.
Згідно з ч. 2, 3 ст. 22 Конституції України конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані. При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.
Відповідно до ч. 1 ст. 58 Конституції України закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи.
Згідно з ч. 2 ст. 8 Основного Закону, норми Конституції України є нормами прямої дії.
Конституційний Суд України неодноразово розглядав питання, пов’язані з реалізацією права на соціальний захист, і сформулював правову позицію, згідно з якою Конституція України виокремлює певні категорії громадян України, у тому числі й працівників прокуратури, які потребують додаткових гарантій соціального захисту з боку держави (рішення Конституційного Суду України від 6 липня 1999 року № 8-рп/99 у справі щодо права на пільги та від 20 березня 2002 року № 5-рп/2002 у справі щодо пільг, компенсацій і гарантій).
Згідно зі ст. 69 Закону України “Про Конституційний Суд України” рішення і висновки Конституційного Суду України рівною мірою є обов'язковими до виконання.
Така ж правова позиція з цього питання сформована Верховним Судом України, цілою низкою рішень судів першої та апеляційної інстанцій, які набрали законної сили та приведені до виконання.
Право на отримання довідки про заробітну плату передбачено й ст.49 КЗпП України, якою на власника або уповноважений ним орган покладено обов’язок видати працівникові на його вимогу довідку про його роботу на даному підприємстві, в установі, організації із зазначенням спеціальності, кваліфікації, посади, часу роботи і розміру заробітної плати. При цьому чинне трудове законодавство не визначає заборону у отриманні вказаних документів колишніми працівниками.
Більш того, диспозицією частини першої ст.41 КУпАП навіть передбачено адміністративну відповідальність посадових осіб щодо порушень законодавства при видачі працівникам, у тому числі колишнім, на їхню вимогу документів стосовно їх трудової діяльності на даному підприємстві, в установі, організації чи у фізичної особи - підприємця, необхідних для призначення пенсії (про стаж, заробітну плату тощо).
У свою чергу, за змістом статті 5 Закону України "Про інформацію", кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.
Відповідно до ст.46 Конституції України, громадяни мають право на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у випадках, передбачених законом.
Звернення до Вас, як до керівника органу, що здійснює захист прав і свобод громадян на засадах верховенства права, обумовлене сподіванням на відновлення порушених прав ветеранів та пенсіонерів прокуратури, забезпечення суворого додержання підпорядкованими Вам керівниками прокуратур вимог Конституції України.
З огляду на викладене, просимо розглянути наше колективне звернення та про результати розгляду повідомити Президію Спілки у встановлений законом термін.
 З повагою,
За дорученням членів Президії Всеукраїнської Спілки
ветеранів війни та праці органів прокуратури
Голова Президії Спілки С.Г. Степанчук

кількість переглядів : 1888