Структура

ПРОТОКОЛ № 3 Конференції Всеукраїнської спілки ветеранів війни та праці органів прокуратури
ПРОТОКОЛ № 3
Конференції Всеукраїнської спілки ветеранів війни та праці органів прокуратури
 
15.09.2016р. м. Київ
 
Присутні 62 члена Спілки, в т.ч уповноважені представники всіх ії територіальних місцевих осередків в областях, містах Києві, а також у Західному, Південному та Центральному регіонах України, на території яких поширюється діяльність військових прокурорів, що становить більше 2/3 обраних уповноважених представників відповідно до пункту 9.8. Статуту Спілки. Відповідно до п.п. 9.7 – 9.9 Статуту Спілки Конференція є правомочною і здатною приймати будь-яке рішення відповідно до Статуту.
В роботі Конференції взяли участь начальник Департаменту кадрової роботи та державної служби Генеральної прокуратури України Горбань О.П., ректор Національної Академії Прокуратури України Присяжнюк І.І., Голова Всеукраїнської громадської організації “Українська Асоціація ветеранів-співробітників спеціальних підрозділів по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю “К” Служби безпеки України” Шеремета В.В.
 
Головуючим на Конференції обрано Морозова Ю.О. секретарем Багрич Є.Л.
 
Учасників Конференції привітали:
Ректор Національної академії Прокуратури України Присяжнюк І.І.
Начальник Департаменту кадрової роботи та державної служби Генеральної прокуратури України Горбань О.П.
Голова Всеукраїнської громадської організації “Українська Асоціація ветеранів-співробітників спеціальних підрозділів по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю “К” Служби безпеки України” Шеремета В.В.
 
Одноголосно затверджуються запропонований порядок денний та регламент:
 
 1. Звіт Голови Президії Спілки (доповідач Степанчук С.Г.) до 25 хв.
 2. Доповідь Ревізійної комісії (доповідач Авдєєв Ю.В.) до 5 хв.
 3. Обрання Голови Спілки – до 10 хв.
 4. Обрання Президії Спілки – до 10 хв.
 5. Обрання Ревізійної комісії – до 10 хв.
 6. Про затвердження рішення Президії Спілки від 04 липня 2013 року за № 11.
 7. Внесення змін до Статуту (доповідач Багрич Є.Л.) до 10 хв.
 
Обговорення питання 1 і 2 порядку денного пропонується здійснювати одночасно. Термін для виступу в порядку обговорення надавати до 10 хвилин і завершити роботу конференції після розгляду всіх питань.
 
Роботу Конференції провести без перерви і завершити ії у межах 3-х годин.
 
Слухали: Звіт Голови Президії та доповідь Ревізійної комісії Спілки
 
В обговоренні взяли участь Юрчишин В.М. (Чернівецька область), Свояков Ю.М. (Сумська область), Коташевський О.В.(Рівненська область), Зубков П.П. (Запорізька область), Борисенко В.С. (м. Київ).
 
Вирішили:
 
 1. Звіт Президії та доповідь Ревізійної комісії ухвалити.
 2. Припинити повноваження Голови, Президії та Ревізійної комісії Спілки у зв’язку з закінченням терміну повноважень
 
Слухали пропозиції Морозова Ю.О. щодо обрання нового Голови Спілки та членів Президії
 
Вирішили обрати Головою Спілки Степанчука Саву Григоровича.
 
Вирішили обрати Президію у складі 13 осіб, персонально:
 
Степанчука Саву Григоровича
Борисенко Віктора Степановича
Шевченко Володимира Івановича
Морозова Юрія Олексійовича
Онуфрієва Володимира Федоровича
Гаєвого Василя Феодосійовича
Федана Олександра Васильовича
Хомазюка Володимира Васильовича
Блажівського Євгена Миколайовича
Морозова Юрія Васильовича
Кухарчука Ігоря Івановича
Мазуркевича Миколу Антоновича
Багрич Євгенія Леонідовича
 
 
Слухали пропозиції щодо обрання Ревізійної комісії Спілки у новому складі.
 
Вирішили обрати Ревізійну комісію у такому складі:
 
Авдєєва Юрія Васильовича
Бейкуна Леонарда Андрійовича
Озембловського Володимира Станіславовича
 
Слухали інформацію Морозова Ю.О. про рішення Президії Спілки від 04 липня 2013 року за № 11 відносно члена Президії Спілки Спички В.О.
 
 
Вирішили погодитись з рішенням Президії Спілки від 04 липня 2013 року за № 11 відносно члена Президії Спілки Спички В.О. та затвердити це рішення Президії.
 
 
 
 
Слухали доповідь Багрича Є.Л. про внесення змін до Статуту (зміни додаються).
 
Вирішили:
 
1. Викласти і затвердити в новій редакції Статут спілки відповідно до Закону України «Про громадські об’єднання» та Податкового кодексу України.
 
 1. Здійснити реєстрацію змін до статуту з послідуючим затвердженням .
 
 1. Рішення Конференції прийнялось прямим відкритим голосуванням (особисто) уповноважених представників, зареєстрованих на Конференції і вважається правомочною.
 
 
У зв’язку з вирішенням всіх питань порядку денного Конференція завершила свою роботу о 14 годині.
 
 
 
Головуючий Ю.О. Морозов
Секретар Є.Л. Багрич
 

кількість переглядів : 978